داوران هفته سوم لیگ ملت های والیبال جهان از بحرین، مراکش، ژاپن و چین هستند. با حضور جعفرعلی داور بحرینی جمع داوران عرب در لیگ ملت ها جمع شده است.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی؛ البلوچی از امارات، النعمه از قطر و حالا هم یک مسوول ویدیو چلنچ از تونس و داورانی از مراکش و بحرین، چرا از داوران ایرانی در لیگ ملل استفاده نمی شود؟ البته می دانیم که در هر دوره از داوران بی طرف استفاده می شود اما پرسش ما این است چرا شاهمیری که مطرح ترین داور ایرانی است فقط برای مسابقات بانوان دعوت شده و اصلا چرا شایستگانی چون اکرمی و نافعی در فهرست قرار ندارند؟
به هر روی بر اساس اخبار رسیده از ارومیه محل میزبانی مسابقات هفته سوم لیگ ملت ها، با وجود اینکه تور استاندارد از فدراسیون جهانی نرسیده ولی فدراسیون والیبال از تور ارسالی دوره قبل استفاده می کند، نیمکت مربیان را هم صنعتگران ارومیه ای در حد استانداد ساخته اند، اما هنوز کفپوش آن به طور استاندارد پهن نشده است.