روبرت هامارا دبیر شورای داوران فدراسیون جهانی در ایمیلی به داوران جهانی، آخرین تغییرات داوري در بخش کاتا را اعلام كرد.

خبرگزاری البرز/جواد سلیمی رئیس کمیته داوران کشورمان و عضو شورای داوران جهان و آسیا درهمين ارتباط به سايت فدارسیون گفت: طبق بخشنامه جدید، رنگ کمربند شرکت کنندگان در رقابت های کاتا بر مبنای گروهي است که در قرعه کشی مشخص می شود.

وي افزود: شرکت کنندگاني که در قرعه کشی در گروه يك تا ۴ باشند در تمامی رقابت ها تا فینال(آکا) هستند و باید با کمربند قرمز روي تاتامي حضور یابند و نفراتی که در قرعه کشی در گروه ۴ تا ۸ قرار مي گيرند نيز در تمامی مراحل تا فینال( آئو) محسوب می شوند و باید با کمربند آبی به رقابت بپردازند.

رئیس کمیته داوران کشورمان همچنین تاکید کرد با توجه به تصویب قانون فوق در رقابت های لیگ جهانی سري آ ترکیه نيز كه در آن اين قانون اجرا مي شود ملاک آکا یا آئو كاتاروها گروهي است که در قرعه کشی تعیین می شود.