رئیس فدراسیون کاراته، وحید مومنی را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون کاراته معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، محسن آشوری که سال های طولانی مسئولیت های مختلف از جمله دبیری فدراسیون را بر عهده داشت جای خود را به مومنی داد.

وحید مومنی ریاست سازمان لیگ فدراسیون کاراته را نیز برعهده دارد.

پس از برگزاری انتخابات فدراسیون کاراته در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته و انتخاب طباطبایی به عنوان رییس جدید این فدراسیون، آشوری سرپرست سابق فدراسیون به عنوان دبیر این فدراسیون انتخاب شد اما با گذشت یک ماه جای خود را به مومنی داد.
آشوری طی روز های گذشته اعلام کرده بود بزودی فدراسیون کاراته را ترک می کند تا جای خود را به جوانترها بسپارد. وی البته به نوعی از شرایط اظهار ناراحتی کرده بود.