آقای داوری! از شما بعید است
آقای داوری! از شما بعید است

سرپرست فدراسیون والیبال با آن همه تجارب مدیریتی در گفت و گوی اخیر مسایلی را مطرح کرد که بعید بود.

جمشید حمیدی

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی ، افشین یاوری از انتصاب سرپرست دبیری و نایب رئیسی بانوان سخن راند و بر ابقای ایگور کولاکوویچ  مهر تائید زد، در صورتی که بنابر تاکید معاون فنی ورزشی وزارت ورزش و ایشان باید طرف یکی دو ماه آینده انتخابات فدراسیون را برگزار کند. آیا تحکمات و تصمیمات آقای داوری را رئیس آینده فدراسیون که با آرای رئیسان هیات های استان ها برگزید خواهد شد تائید می کند ؟ از شخص پخته و آگاهی چون آقای داوری انتظار نداشتیم با گفته های خود آب یخ ناامیدی را بر سر و روی جامعه منتظر و مضطرف والیبال بپاشد. می پذیریم که هر کسی بیاید سایه محمدرضا داورزنی بالای سرش خواهد بود. داورزنی هم مثل یزدانی خرم برای والیبال زحمت کشیده و لابد خودش را ذیحق می داند تا در تصمیم سازی های  این ورزش حداقل تا المپیک ۲۰۲۰ مداخله و نظارت کند اما حق جامعه ای که نیم قرن و اصلا ۹۰ سال برای والیبال زحمت کشیده اند چه می شود؟ آیا روسای هیات ها و مدیران باشگاه ها نباید هیچ محلی از اعراب داشته باشند؟

وزارت ورزش و شخص محمدرضا داورزنی به یاد دارند که چه افرادی از سر دلسوزی در ورود خولیو ولاسکو به چرخه والیبال دخیل بودند و آن روزهایی که پرندی در آستانه امضای قرار داد بود نقش برخی رسانه ها در جذب ولاسکو به والیبال کشورمان چقدر بوده است؟

پس لطفا یک تنه به قاضی نروند  و از اصلی از اصول دموکراسی در انتخابات را که احترام به آرا و عقاید اهالی توپ و تور است، رعایت کنند.