آقای فروردین! از این مرداد تا آن مرداد راهی نیست؟!
آقای فروردین! از این مرداد تا آن مرداد راهی نیست؟!

امروز مملکت ما در شرایط سخت و دشوار اقتصادی و گسترش ویروس کروما بیش از همه به تمهیدات و تفکرات و اقدامات اساسی مجلس نیاز دارد که در جهت رفع تنگناهای امور زیربنایی، بیکاری جوانان، بهداشت عمومی جامعه اصولی و علمی و منطقی عمل کند و غبار یاس و سرخوردگی را از جامعه ایرانی بزداید.

در این مقوله ورزش اگرچه با سلامتی و تندرستی مردم سر و کار دارد اما در مقایسه با هزاران مشکلی که سر مردم آوار شده امری روبنایی است، علی ایحال دیروز که از زبان محمدمهدی فروردین نماینده محترم مجلس و رئیس جدید فراکسیون ورزش خوانده ایم که به مردم قول می دهم پیگیر برکناری عادل فردوسی پور باشم، بسیار تعجب کرده ایم چون امور رسانه مربوط به وزارت ارشاد است و اصولا اگر قرار است قضایای رادیو و تلویزیون زیر ذره بین برود، باید کل محتوی آن از جمله برنامه های ورزشی آن بررسی عمیق فرهنگی قرار بگیرد که در برخی موارد گوی سبقت را از هرچه روزنامه زرد (!) است ربوده، اما در سال منتهی به المپیک یعنی از این مرداد تا مرداد سال آینده که فرجه ای کوتاه است بیش از همه باید عملکرد وزارت ورزش به خصوص فدراسیون های ورزشی در دستور کار فراکسیون قرار بگیرد تا جلوی تصمیمات و برخی رانت خواریها گرفته شود. امروز به هر فدراسیونی که سر بزنید انواع و اقسام کارمندان و کارشناسان وزارت ورزش را می بینید که در اثر واسطه بازی فدراسیون ها را قرق کرده اند و در شرایطی که صدها و هزاران جوان تحصیلکرده و ورزشکار از بیکاری رنج می برند، آقایان سفارش شده هم از وزارت می گیرند و هم به قبای ژنده فدراسیونها آویزان شده اند، آقای فروردین عزیز! بیایید همت خود را صرف پالایش این تشکیلات بکنید و اجازه ندهید برخی اعضای فراکسیون یا نمایندگان محترم مجلس با رفتن به یک سفر یا گرفتن یک امتیاز اصل وظایف ملی خود را فراموش کنند. فدراسیون های ورزشی ما به شدت نیازمند پالایش هستند.

  • نویسنده : رضا اسماعیلی