احسان حدادی بعد از آنکه در دو مسابقه شرکت کرد در آمریکا مورد آزمایش دوپینگ قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن که این روزها برای آماده سازی خود جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا تمرینات خود را در اردوی آمریکا به سر می‌برد تست دوپینگ داد.

حدادی طی چند روز گذشته در دو مسابقه بین المللی آمریکا شرکت کرد که با رکوردهای ۶۷.۱۹ و ۶۵.۷۹ به عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافت. مأموران ضد دوپینگ این بار از آلمان برای گرفتن تست دوپینگ احسان حدادی به صورت سرزده آمده بودند. این سومین تست دوپینگ حدادی در چند ماه گذشته است.

پرتابگر کشورمان مدتی است برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا قطر زیر نظر مربی آمریکایی اش مک ویلکینز در آمریکا تمرین می‌کند. مسابقات قهرمانی آسیا اوایل اردیبهشت برگزار خواهد شد. احسان حدادی حدوداً دو روز دیگر به ایران خواهد آمد تا عازم مسابقات قهرمانی آسیا قطر شود.