ابتکار خوب هیات کشتی استان یزد
ابتکار خوب هیات کشتی استان یزد

پیرو اساسنامه هیات های کشتی که وظایف قهرمان پروری، کسب سکوهای رقابتی و پرورش و گسترش کشتی را دارند، رفاه و خدمت به خانواده های این عزیزان نیز همیشه مطرح بوده است.

مجتبی صدقی رئیس هیات کشتی استان یزد گفت: والدینی که فرزند پسر داشته و دوره اول دبیرستان را به پایان رسانده و قصد ادامه تحصیل در رشته های ورزشی به خصوص کشتی بصورت حرفه ای و کسب دیپلم تحت پوشش آموزش و پرورش را دارند، این امکان فراهم شده و هنرستان ها در حال ثبت نام هستند. در نظر است تا در سال تحصیلی آینده بستر برای حضور دختران علاقه مند به حوزه ورزش و کشتی فراهم شود. این طرحها افق روشن و آینده داری است که باید صرف آبادانی جامعه ورزشی و رشد جوانان کشور شود.