بر اساس شواهد و قرائن قرار داد مارک ویلموتس ظرف چند روز آینده نهایی می شود.او نباید مربی پروازی باشدو قرار داد او حتما به تایید وزارت ورزش برسد.فوتبال ما همواره از قرار دادهای پنهان و یکطرفه ضربه خورده است !

پذیرفتنی نیست ،با کسی که هنوز قراردادی منعقد نکرده و عملکرد او را ندیده ایم ،از هم اکنون او را کی روش و دیگران مقایسه کنیم.
بر اساس اطلاعات و تجاربی که از لیست مربیان فیفا داریم ،باید متذکر شویم مارک ویلموتس در ردیف مربیان درجه دوم قرار دارد ،لذا بی جهت در پی بازار گرمی و بالا بردن مقام و مرتبه او نباشیم.
موضوعی که باید مورد مداقه قرار بگیرد ،همخوانی فوتبال ما با سبک فوتبال بلژیک است.این قرابت و نزدیکی در نوع بازی و تاکتیک تیمی مهمترین آرتیکلی است که ما را مجاب می کند تا به او و تفکراتش دل ببندیم.
اما مباحث مهم بعدی هم نباید مغغول بماند.اول اینکه او نباید مربی پروازی باشد و موضوع نظارت بر تیمهای ملی در تمام رده ها به او سپرده شود.
اگرچه ویلموتس به حضور دو کمک بلژیکی خود اصرار دارد،اما باید دو مربی ایرانی را به عنوان دستیار در کنار او گمارد..
به لحاظ کارشناسی و لزوم احاطه بر امور فنی باید بپذیریم که ویلموتس از یک مربی بدنساز و یک دستیار اول به عنوان تمرین دهنده خارجی استفاده کند ،اما الزاما باید دو ایرانی در کنار او قرار بگیرند .
باید توجه داشت در کمپ تیمهای ملی امکانات خوبی داریم .این امکانات بالقوه باید در اختیار ویلموتس قرار گیرد تا او بتواند بدرستی کار اصولی تا جام جهانی را انجام دهد.
در باره مبلغ قرارداد او اخبار متفاوتی منتشر شده است.این موضوع هم یکی از مشکلات ما است که با عدم اعلام ارقام قرار دادها ، اسباب مناقشه و مشاجره را فراهم می کنیم!
به لحاظ تحریم ،شاید بتوان از طریق فیفا مبالغ قرار داد را رد و بدل کرد و با ویلموتس به توافق کلی رسید و..
به هر حال در آستانه دو دیدار تدارکاتی در فیفا دی ،هواداران فوتبال در انتظار هستند تا ببینند فدراسیون چه دست پختی تهیه دیده و نسخه شفا بخش آنها برای اداره تیم ملی چه بوده است؟
آیا ویلموتس بر مسند مربیگری خواهد نشست ،یا کماکان باید به وعده های امروز و فردا دلخوش کنیم؟

  • نویسنده : احمد میرزاییان