بدنبال اختلاف مجید جلالی با مدیران باشگاه نساجی،حمید مطهری کمک مربی وکوچک زاده سرپرست تیم نساجی از این تیم اخراج شدند.

خبر گزاری البرز / جلالی چندی پیش اعلام کرده بود،مشکلات در این تیم نقطه پایان ندارد.بنابر این ادامه فعالیت برای فصل آینده با این تیم امکان پذیر نیست.اظهارات مطهری وکوچک زاده بعد از صحبتهای جلالی با واکنش مدیران باشگاه نساجی همراه شد ونهایتا حکم اخراج این دو صادر گردید.
قرار است ،جلالی هم طبق گفته خودش بعد از آخرین بازی نساجی با این تیم قطع همکاری کند. گرچه مدیران باشگاه اعلام کرده اند،اگر برای جلالی که گفته است ادامه فعالیت با این باشگاه سخت ومشکل است ،چرا مدام واسطه هایی را برای تمدید قرارداد نزد ما می فرستد؟