برانکو به نوع بازی محمد نادری اعتقاد فراوان داردو نادری که از نیم فصل به جمع قرمزپوشان پیوند خورد تا پایان فصل همراه پرسپولیس است. زیرا او به صورت قرضی از فوتبال بلژیک به پرسپولیس انتقال یافته است.

خبرگزاری البرز/ برانکو راضی به جدایی نادری از پرسپولیس نیست. نادری هم مایل به ماندن است اما او باید طبق مقررات در پایان فصل به بلژیک بازگردد.از اینرو برانکو از هم اکنون به عرب اطلاع داده است. نادری در پرسپولیس باید حفظ شود، زیرا او به درستی کمبودهای تیم پرسپولیس را برطرف کرده و اگر او را از دست بدهیم، پرسپولیس آسیب شدیدی خواهد دید. باشگاه بلژیکی اخیرا برای تمدید قرارداد نادری با پرسپولیس مبلغ ۵۰۰ هزار دلار را پیشنهاد داده است. این مبلغ مشکلاتی را فراهم ساخته، اما برانکو همچنان اعتقاد دارد تا نادری تحت هر قیمتی باید حفظ شود، با حضور نادری قهرمانی پرسپولیس در این فصل و حتی در فصل آینده به راحتی فراهم خواهد شد.