اردوی آمادگی بدمینتون جوانان و بزرگسالان مردان و بانوان کشور با حضور 8 ملی پوش از روزبیست و سوم اردیبهشت ماه جاری آغاز شده است وتا دوم خرداد ماه در محل کمپ این فدراسیون ادامه دارد.

خبرگزاری البرز/ بازیکنان حاضر در این اردو در قسمت آقایان را مهران شهبازی از کردستان ، امیر جباری از همدان ، سروش اسکندری از زنجان و علیرضا کرمی از تهران تشکیل می دهند.
و بازیکنان بانوان نیز متشکل از ثریا آقایی ، ثمین عابد خجسته ، نسیم صفایی و پریا اسکندری از تهران است.
بازیکنان حاضر در این اردو زیر مربیان تیم های ملی آقایان و بانوان به تمرین می پردازند.
برگزاری این اردو به منظور شرکت ملی پوشان بدمینتون کشورمان در مسابقات بین المللی بدمینتون جمهوری آذربایجان می باشد که در روزهای شانزدهم لغایت نوزدهم خرداد ماه در این کشور برگزار می شود.