از جام گندم طلایی تا جام خوشه چین
از جام گندم طلایی تا جام خوشه چین

یادش به خیر، جام گندم طلایی، مسابقاتی بود که حدود چهار دهه پیش برای روستانشینان کشور برگزار می شد و در آن دوران که کمبود امکانات دل آزاردهنده بود و چه حال و هوایی به جوانان روستایی و قراء و قصبات نشین داده بود.

هر چند اغلب به صورت تک رشته ای انجام می پذیرفت اما برای جوانان محروم مناطق دور افتاده ارزش المپیک داشت سالها از آن داستان زیبا گذشت و امروز می‌شنویم که وزارت ورزش قصد دارد جام خوشه چین را در بخش بانوان و آقایان برگزار کند، در زمان ماضی دختران و بانوان جایی در جام گندم طلایی نداشته اند. اما امروز این فرجه به وجود آمده است تا ورزشکاران در رشته های فوتبال، والیبال، طناب کشی، دوومیدانی، چوب کشی و هفت سنگ مهارتی رقابت کنند. به گفته دکتر عبدالحمید احمدی مسوول برگزاری جام خوشه چین، پنج میلیارد تومان اعتبار برای این جشنواره مدنظر قرار گرفته است تا در ایام دهه مبارک فجر جامعه روستایی و عشایری کشور را به رشته رقابت های سنتی، بومی و کلاسیک بکشاند و جالب اینکه جشنواره در مراحل مختلف پیگیری خواهد شد تا برگزیدگان بهمن ماه بازی های پایانی را برگزار کنند اما این اقدام خوب باید با نشانه ها و هشدارهایی همراه باشد، اول اینکه شهرنشینان جای روستانشینان را در عرصه رقابتها نگیرند و به نام نادر به کام قادر نشود و دوم اینکه اهداف راستین مسابقات خوشه چین برای شرکت کنندگان به طروق اقدامات فرهنگی تبین و تشریح شود و اصل و اساس رقابت و رفاقت به فراموشی سپرده نشود.

  • نویسنده : رضا اسماعیلی