استارت والیبال ساحلی
استارت والیبال ساحلی

والیبال ساحلی ایران در آستانه رسیدن به مرز سی سالگی، هنوز سامان درستی به خود نگرفته است اما این ورزش افتخاراتی در سطح آسیا به دست آورده است که از جمله قهرمانی آقا محمد سلاق و ابراهیم سنسبیلی در رقابت های تور آسیایی است.

آنچه که در تصویر می بینید در واقع عکسی از پیشگامان این رشته است که از آذربایجان غربی و گیلان در پارک زیبالی ال گُلی تبریز بازی بر روی شن را تجربه کرده اند و سال ها در مسابقات برون مرزی نماینده والیبال ایران بوده اند.

********************

سال ۱۳۷۲

فینال ساحلی قهرمانی کشور در تبریز

آذربایجانغربی(رضابنیادی-اردشیرکریمیار)

گیلان(ابراهیم حسین پور-مازیارهوشمند)

********************