هیات واداره امور ورزش کارگران استان اصفهان برای چهارمین سال متوالی در رتبه بندی عملکرد هیاتهای ورزشی کارگران سراسر کشور" سال 1397" مقام نخست را احراز نمود.

براساس ارزشیابی هیات های ورزش کارگری استان های سراسرکشور، استان اصفهان با کسب ۸۵۹ امتیاز برای چهارمین سال متوالی مقام نخست رابه خود اختصاص داد. خوزستان با کسب ۷۳۶ امتیاز دوم و تهران با کسب ۶۲۸ امتیاز سوم شدند!!
احراز مقام نخست هیات ورزش کارگران استان اصفهان برای چهارمین سال پیاپی گویای این حقیقت است که ورزش کارگری در طول پنج سال گذشته درسایه مدیریت فکورانه وخلاق جواد شیرانی رئیس هیات و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان بابرخورداری از دانش و کارآیی کارکنان زیر مجموعه و روسای انجمن های ورزشی حاصل گردیده که فعالانه در تلاشند تا بستررشد روز افزون ورزش کارگری این استان را به بهترین وجه ممکنه هموار سازند.
همان طور که در گزارش های قبلی نیز اشاره شد، ورزش کارگری استان اصفهان فراتر از یک هیات روبه رشد است وبا کسب عناوین قهرمانی در رشته های گوناگون ورزشی در دو بخش آقایان و خانم ها این حقیقت را به اثبات رسانده است.
هیات واداره امور ورزش کارگران استان اصفهان ، طی پنج سال گذشته در امر توسعه فضاهای ورزشی نیز گام های مثبت وارزشمندی را در ورزشگاه های چهت باغ بالا “شماره ۲قدس” و بهارستان برداشه است که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند.

  • نویسنده : اصفهان- اصغر قلندری