طی مشکلاتی که استقلال با شفر داشت و فرهاد مجیدی موقتا جای او را گرفت، همام طارق نیز از تیم خط خورد.

خطیر در امارات توانست پاتوسی را راضی کند تا به استقلال برگردد و از همان امارات مستقیم به ترکیه برود و به تیم استقلال بپیوندد.
در کنار این موضوع مشکلاتی که طارق با استقلال داشت و دوست نداشت دیگر در این تیم بماند و با کلی حرف و حدیث موفق شد که مدیران استقلال را راضی کند که از این تیم جدا شود و او قرار است رضایت نامه خود را از استقلال بگیرد و به تیم دیگری برود. طارق دیگر در فصل جدید با استقلال نخواهد بود، مدیران و کادر فنی استقلال هم گفتند که طلب چند نفری که بدهی داشتیم و به فیفا شکایت کردند هم آماده است که به زودی پرداخت می شود تا دچار کسری امتیاز و ممنوعیت نقل و انتقال نشویم، به این ترتیب گویا این موضوع حل می شود. اما آیا آب خوش از گلوی آبی پوشان پایین خواهد رفت؟ امیدواریم…

  • نویسنده : طوفان روشن