استقلال بدون وریا و صیاد ماند
استقلال بدون وریا و صیاد ماند

استقلال بعد از شکست سپاهان اکنون به ماشین سازی تبریز فکر می کند تا همچنان روی نوار پیروزی گام بردارد.

خبرگزاری البرز/ شفر که اکنون با تکیه بر تاکتیک برانکو به وضعیت و روند حرکتی تیمش سر و سامان بخشیده به دنبال آن است که در برابر ماشین سازی با همان ترکیب و همان شیوه حاضر شده تا پیروزیهای تیمش استمرار داشته باشد.
البته شفر بر این اندیشه بود تا در دیدار با ماشین سازی، وریا غفوری را در ترکیب تیم خود داشته باشد. او همچنین نظر مساعدی به بازگشت الهیار صیادمنش به ترکیب تیم داشت، اما چنین نشد. وریا با آنکه تمرینات گروهی خود را آغاز کرده است، اما مجوز پزشک را برای بازی دریافت نکرده و همین مساله باعث شد تا وریا همچنان دوران درمان خود را زیر نظر پزشک انجام دهد. الهیار صیادمنش هم هنوز به جمع تمرینات گروهی پیوند نخورده است. او هر روز یا مصدوم می شود یا بیمار. فعلا پس از عبور از مصدومیت به بیماری سرماخوردگی راه یافته تا با این بهانه چند صباح دیگری از تمرینات فاصله بگیرد. عدم استفاده از مهدی رحمتی همچنان در دستور کار قرار دارد، مگر آنکه شفر از تصمیم خود صرفنظر کند. فرشید باقری هم همچنان در برزخ قرار دارد و دوران تنبیهات انضباطی خود را طی می کند. البته از درون باشگاه خبر رسید که باقری در پایان فصل از استقلال جدا خواهد شد، اما خود باقری این موضوع را رد کرده است. به هر حال، استقلال با شفر اکنون به ماشین سازی رسیده تا با سه امتیاز این دیدار راهیابی به مکان دوم جدول را برای خود تثبیت کند.