استقلال وسپاهان دوم وسوم های ۵۵امتیازی
استقلال وسپاهان دوم وسوم های ۵۵امتیازی

استقلال عملکرد خوبی را در ۳ هفته اخیر مسابقات فوتبال لیگ داشته و توانسته است در این مدت ۷امتیاز از ۲ بازی خارج از خانه ویک بازی خانگی بگیرد.

آبی پوشان پایتخت در حالی توانسته اند از مهلکه این بازیها جان سالم به در ببرند که رقبای بزرگی مثل سپاهان وتراکتورسازی در این مسابقات با تمام وجود به گرفتن رتبه دوم جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ چشم دارند .
استقلال امروز ۴۵ امتیازی است ودر صورت کسب ۳برد ویک مساوی در ادامه مسابقات لیگ را با ۵۵امتیاز به پایان خواهند برد .تیم های زیادی در تاریخ لیگ فوتبال ایران با کسب این ۵۵امتیاز رتبه دوم را در لیگ به دست آورده اند .همین استقلال خودش سه سال قبل با ۵۷امتیاز تیم دوم، دو سال قبل با ۵۴امتیاز تیم سوم وسال قبل با ۵۷امتیاز تیم سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ شده اند اما امروز بازیهای پیش روی تیم های در لیگ برتر نشان از آن دارد که استقلال شرایطی بهتر از تیم های رقیب خود در جدول دارند وشاید همین تیم استقلال با امتیازی کمتر از ۵۵بتواند در لیگ ایران تیم دوم مسابقات شود .
تا امروز تیم های استقلال وسپاهان وتراکتورسازی از ۲۶بازی ۴۵ امتیاز دارند .تیم شهرخودرو از همین تعداد بازی ۴۳امتیازی ست وفولاد با یک بازی کمتر ۴۲ امتیاز دارد .

باقی مانده از قبل: فولاد ونفت مسجدسلیمان
(فولاد میتواند در این بازی خانگی برابر مسجدسلیمانی ها برنده ومثل ۳ تیم دیگر ۴۵ امتیازی باشد)
هفته ۲۷:
تراکتورسازی وپیکان
نفت آبادان وشهرخودرو
گل گهر سیر جان وفولاد
استقلال وسپاهان
(به نظر میرسد به جز بازی تراکتورسازی وپیکان در بقیه بازیها مساوی حاصل کار تیم ها باشد)
به عبارتی تراکتور سازی ۴۸امتیازی خواهد شد وتیم های استقلال وفولاد وسپاهان ۴۶امتیازی وشهرخودرو ۴۴امتیازی خواهند شد.

هفته ۲۸:
شهرخودرو واستقلال
سپاهان ونساجی
شاهین بوشهر وتراکتورسازی
فولاد وسایپا
(به جز سپاهان که احتمالا در بازی برابر نساجی در خانه برنده است باید از استقلال بگوییم که در بازیهای اخیر نشان داده که در خارج از خانه توان برتری برابر متوسط ها را داردوفولاد هم قدرت برتری برابر سایپا را در خانه دارد )
بعد از نتایج احتمالی باید گفت که استقلال وسپاهان وتراکتورسازی وفولاد همگی ۴۹امتیازی خواهند شد.

هفته ۲۹:
سپاهان وشهرخودرو
استقلال وپیکان
تراکتورسازی وماشین سازی
پارس جنوبی وفولاد
(به نظر میرسد هر ۴ تیم مدعی برنده باشند …شهرخودرو بعد از باخت احتمالی برابر سپاهان از گردونه رقابت دور شده وسایر تیم ها یعنی استقلال وفولاد وتراکتور وسپاهان همگی ۵۲ امتیازی خواهند شد .

هفته ۳۰:
فولاد وتراکتورسازی
شاهین واستقلال
پیکان وسپاهان
شهرخودرو ونساجی
(شهرخودرو از رقبا عقب تر خواهد افتاد ونتیجه فولاد وتراکتور هم احتمالا مساوی خواهد بود .استقلال در بوشهر وسپاهان در بازی برابر پیکان احتمالا برنده خواهند شد .به نظر میرسد در پایان استقلال با تفاضل گل بهتر و۵۵امتیاز دوم، سپاهان با ۵۵امتیاز سوم، تراکتور با ۵۳امتیاز چهارم وفولاد با همین تعداد امتیاز پنجم شوند.

نویسنده: مهدی حدادپور