استقلال و پرسپولیس در برزخ واگذاری
استقلال و پرسپولیس در برزخ واگذاری

برخلاف اظهارات خوشبینانه وزیر محترم ورزش ، موضوع واگذاری دو تیم پایتخت به بخش خصوصی عملیاتی نخواهد شد .این عزم و اراده در هیچیک از دولت ها وجود نداشته است!

سالهای متمادی است ، دولت های وقت ،به ویژه وزرای ورزش آنها. موضوع واگذاری سهام یا برند باشگاههای پرسپولیس و استقلال را از طریق سازمان خصوصی سازی مطرح می کنند.
با سپری شدن زمان و بروز مشکلات متعدد از جمله نداشتن صورت مالی شفاف و نامشخص بودن میزان درآمدها ، هزینه ها ودارایی ها، این پروسه به سرانجام نمی رسد.
وزیر ورزش از ابتدای سال ۹۸ نوید واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی را مطرح کردند و بارها در مصاحبه ها و نشست ها از عزم دولت و وزارت ورزش برای حل و فصل قطعی این سخن به میان آوردند.
از همان ابتدا مشخص بود که بحث واگذاری این دو باشگاه در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
چطور ممکن است باشگاهی مثل استقلالل که ماههای متوالی است مدیر عامل ندارد و اعضا هیات مدیره آن دائما در حال استعفا یا تغییر هستند .بتوانند بستر لازم را برای واگذاری از طریق سازمان خصوصی سازی فراهم نمایند؟
همه می دانند اولین شرایط برای ورود سازمان خصوصی سازی ،شفافیت مالی و مشخص بودن میزان دارایی ها و مطالبات و دیون است.
استقلال به زمین و زمان بدهکار است .
بدهی به بازیکنان و کادر مربیان،مطرح بودن پروندهای متعدد در فیفا ،بدهی های سنگین مالیاتی و طرح شکایت از سوی آژانس ها ،هتل ها و …نشان از نبود شرایط برای واگذاری حکایت دارد.
اوضاع پرسپولیس هم‌ بهتز از استقلال نیست.
آنها از ابتدای سال به دنبال راه چاره‌ای بودند تا با برانکو به توافق مالی برسند.
این موضوع لاینحل ماند و شکایت کالدرون هم به آن اضافه شد.
پرسپولیسی ها هم طلبکاران متعددی دارند و باریکنان آنها هراز گاهی اعتصاب کرده و خواهان دریافت مطالباتشان هستند و..
مجموعه این عوامل گویای این نکته است که پرسپولیس و استقلال با این پرونده های قطور مالی و بدهیهای انباشته‌شده و نامشخص که مانند هندوانه دربسته می ماند ،قابل واگذاری نیست وطرح آن در مقاطع مختلف از سوی دولت ها ،بازیکنان و علاقه مندان دو باشگاه را سردرگم ‌می کند.

نویسنده: احمد میرزاییان