اسلامیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ارتباط با حضور یورگن کلینزمن به عنوان سرمربی در تیم ملی فوتبال ایران، به گونه ای حرف می زند که گویا در فدراسیون فوتبال حضور ندارد.

خبرگزاری البرز/ اسلامیان به مانند همیشه بار دیگر در خصوص انتخاب سرمربی جدید اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: کلینزمن کیه! من خبر ندارم. تا آنجا که من به عنوان نایب رئیس می دانم، اینکه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را مهدی تاج انتخاب خواهد کرد. به ما چیزی گفته نشده و شاید لازم هم نباشد حرفی و یا سخنی و یا مطلبی را در اختیار ما بگذارند.
اسلامیان پیش از سال جدید در این رابطه گفته بود: اوایل فروردین سرمربی تیم ملی انتخاب خواهد شد و رایزنی ها آغاز شده است، اما اکنون که به روزهای پایانی فروردین راه یافته ایم، عنوان می کند: کلینزمن کیه! او به گونه ای از بی اطلاعی سخن می گوید که گویا هیچ مسئولیتی در فوتبال ندارد و حضورش به عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال تعریف دیگری دارد.