فدراسیون کشتی طی سال های اخیر نسبت به داوران کشتی کم لطفی کرد.

داور بین المللی کشتی در خصوص تغییرات اخیر کمیته داوران به خبرنگار خبرگزاری البرز گفت: به اعتقاد من این تغییرات لازم بود چون اغلب داوران نسبت به شرایط ناخرسند بودند اما فدراسیون گذشته به هر دلیل ممکن این کار را انجام نمی داد.
وی افزود: رییس کمیته داوران باید اولویت را به همکاران خود بدهد و به عنوان مسئول کمیته عدالت را در حق همه رعایت کند. فردی که اکنون مسئولیت گرفته هم از تجربه مدیریتی کافی برخوردار است و هم عملکرد خوبی در عرصه داوری داشته. بنابراین می توان امیدوار بود که سرپرست کنونی کمیته داوران در جهت رعایت عدالت گام بردارد.
رامبد در پایان تاکید کرد: داوران ورزش خصوصا کشتی وظیفه سنگینی بر عهده دارند آنها با اقدام خود سرنوشت مسابقه را تعیین می کنند بنابراین باید عدالت را رعایت کنند تا حق کسی صنایع نشود. ما سال ها در میادین بزرگ سوت زدیم و تجربه زیادی اندوخته ایم اما متاسفانه فدراسیون گذشته از تجربیات ما استفاده نکرد و همانند دیگر اقدامات در یک چهارچوب بسته طی طریق کرد.