افشارزاده : من پدر بزرگ کبدی هستم
افشارزاده : من پدر بزرگ کبدی هستم

مثل همیشه شوخ طب و کمی جدی است. عاشق ورزش و شناخته شده ترین مدیر ورزشی ایران در آسیا .

خبرگزاری البرز؛ در سالن مسابقات کبدی جوانان جهان وقتی با بهرام افشارزاده روبرو شدیم اول یک پشت دستی به پهلوی من زد تا آمادگی ام را ببیند و شروع به صحبت کرد: سال ۷۸ بود که دیدم یک تیم در ورزشگاه انقلاب بازی محلی می کند. گفتند کبدی است. قبل از آن هم شناخت داشتم ولی کمک کردم تا راه افتاد. خدارا شاکرم که امروز ایران قهرمان آسیاست و این ۱۶ کشوری که به کیش آمده اند محصول تلاش رییس جوان فدراسیون و تفکر و آینده نگری است. من به آینده این رشته ورزشی خیلی خوشبینم و باز هم کمک می کنم. چون احساس می کنم در حقیقت پدر بزرگ کبدی محسوب می شوم.