مسابقات چوگان قهرمانی بانوان استان تهران در قصر فیروزه برگزار می شود و دو تیم مجموعه چوگان و سوارکاری نوروز آباد و قصر فیروزه با هم مصاف خواهند داد.

این مسابقه شوق تازه ای را در بین چوگان بازان پایتخت به وجود آورده است. در این رابطه با غزاله امیر ابراهیمی نایب رئیس فدراسیون چوگان گپ زدیم که می خوانید.
وی گفت: مسابقات قهرمانی کشور را هم در پیش داریم و اواخر شهریورماه با افتتاح یک زمین چمن اختصاصی این رقابتها انجام خواهد شد و البته رقابتهای داخل مانژ را هم اسفندماه انجام داده ایم. بعد از تهران، اصفهان بهترین استان ما در بخش چوگان بانوان است البته استان البرز هم ملی پوشان زیادی را پرورش داده است. گیلان نیز برنامه های خوبی را آغاز کرده است.

خانم امیر ابراهیمی درباره مسابقات پیش روی تیم ملی بانوان گفت: چوگان به صورت میکس انجام می شود و زنانه و مردانه ندارد علی ایحال دو سه دعوتنامه از آرژانتین، آلمان و آمریکا رسیده است. مسابقات آمریکا در واقع انتخابی جام جهانی ۲۰۲۰ است ولی آرژانتین مهد چوگان جهان است. کاپیتان تیم ملی و نایب رئیس فدراسیون درباره استفاده از مربیان خارجی گفت: ما تاکنون از مربیان استرالیا، پاکستان، هندوستان و آرژانتین بهره های زیادی برده ایم و بازهم در اندیشه استفاده از مربیان خوب خارحی هستیم، اما چوگان به عنوان یک ورزش ایرانی نیازمند حمایت بیشتری است تا هم بتواند در بعد قهرمانی حرکت کند و هم اینکه خواسته مردم را به عنوان یک نیاز فرهنگی و ملی برآورده سازد. فدراسیون چوگان از جمله شخص آقای نوزایی که جدیدا رئیس فدراسیون شده اند و نیز وزارت ورزش برنامه های توام با اهتمامی را انجام داده اند اما برآورده ساختن نیازهای این ورزش که در یونسکو به نام ایران ثبت شده از عهده فدراسیون حتی وزارت ورزش به تنهایی بر نمی آید و نیازمند عزم ملی و اقدامات جهادی است.

  • نویسنده : مرجان بنی یعقوب