رییس آینده فدراسیون کشتی باید چهره ای شاخص و ترجیحا از رجال بلندپایه مملکت و یا قهرمان جهان و المپیک باشد. هر تازه از راه رسیده ای نمی تواند کباده کش عرصه مدیریت ورزش اول باشد.

آقایان مسئول ورزش باید توجه داشته باشند که رییس آینده فدراسیون اگر نام و نشانی نداشته باشد مجبور است پشت در اتاق هر وزیر و وکیلی به انتظار بنشیند تا وقت ملاقات بگیرد. طبیعی است چنین فردی توانایی جذب اسپانسر و فراهم کردن امکانات را پیدا نمی کند. فرق است بین قهرمان جهان و المپیک با با نامزدی که حتی او را در محله و کوی و برزن خود نمی شناسند. این شرایط در عرصه بین المللی نیز مصداق دارد. اعتبار و جایگاهی که مسئولین اتحادیه جهانی و کنفدراسیون کشتی آسیا برای بزرگان این رشته و قهرمانان جهان و المپیک قائل اند با کسی که ناشناس و بی نام و نشان قصد حضور در چنین مجامعی را دارد فرق می کند. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک چگونه قصد برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی را دارند در حالی که دشوار است بتوان باور کرد از میان نامزدهای باقی مانده کسی توان اداره این تشکیلات را داشته باشد. اصلا سابقه ندارد برای اولین بار چند قهرمان جهان و المپیک در رشته ورزشی خود جهت کسب کرسی ریاست ثبت نام کنند و هر چند نفر تایید نشوند؟ به هر حال امیدواریم تا فرصت باقی است مسئولین ذیربط در جهت مصالح ورزش و کشتی تدبیری بیندیشند. الانصافا با این اوضاع قمر در عقرب نمی توان انتخابات برگزار کرد. از طرفی هر کار دیگری که منجر به تاخیر در برگزاری انتخابات شود باعث بروز اشکال خواهد شد بنابراین تنها راه باقی مانده به کار گیری تدبیر و دور اندیشی به منظور برگزاری انتخابات فراگیر است. انتخاباتی که در آن همه نامزدها حضور داشته باشند و اعضای مجمع بین تمام گزینه ها فرد اصلح را برگزینند نه اینکه به ناچار از میان جمع قلیل دست به انتخاب بزنند.

  • نویسنده : احمد دباغ