انتصاب اعضای شورای دپارتمان آموزش فدراسیون تنیس روی میز
انتصاب اعضای شورای دپارتمان آموزش فدراسیون تنیس روی میز

طی احکام جداگانه‌ای از سوی مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون ، اعضای شورای دپارتمان آموزش فدراسیون تنیس روی میز منصوب شدند.

اعضا باسابقه تنیس روی میز کشورمان عبارتند از :

۱‌. سیما لیموچی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی اسبق تیم ملی
۲. فاطمه کیوانی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی اسبق تیم ملی
۳. فاطمه رجبی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی اسبق تیم ملی
۴. جمیل لطف الله نسبی مدرس فدراسیون جهانی و سرمربی تیم ملی
۵. علیرضا حجازیان رئیس اسبق کمیته آموزش و مسابقات فدراسیون و داور باسابقه بین المللی و مدرس فدراسیون
۶. مهرداد بابادی وند عضو کمیته مربیان کنفدراسیون آسیا و مدیر اسبق تیم های ملی و مدرس فدراسیون

باتوجه به ارتباط مستقیم کمیته های داوران ، مربیان و استعدادیابی فدراسیون تنیس روی میز در امر آموزش ، روسای این کمیته ها نیز در شورای دپارتمان آموزش حضور دارند .
– داریوش ضرغامپور رئیس کمیته مسابقات ، داوران و لیگ
– فرشید کوکبی رئیس کمیته استعدادیابی
– نادر شاملو رئیس کمیته مربیان

اعضا شورای دپارتمان آموزش اهداف مهمی همچون برنامه ریزی و بازنگری در آموزش مربیان ، داوران و آموزش های عمومی و همچنین تدوین دوره های دانش افزایی و بازآموزی در پیگیری و اجرایی خواهند کرد .