کوتاه زمانی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی باقی مانده اما هنوز از تایید رسمی نامزدهای شاخص خبری نیست!

خبرگزاری البرز/بیش از ۸ ماه از بلاتکلیفی فدراسیون کشتی سپری می شود و طی این مدت اداره فدراسیون به دست دو سرپرست به نام های حمید بنی تمیم و بهروز نعمتی صورن گرفته است. مدت ها قبل از آن، نیز که رسول خادم مصدر کار بودبه واسطه کشمکش هایی که در فدراسیون وجود داشت عملا کاری صورت نمی گرفت چرا که او دیگر چون سابق رغبت چندانی برای ادامه فعالیت از خود نشان نمی داد. درباب فرصت سوزی ها و وقت گذرانی هایی که در خصوص ورزش اول صورت گرفته، بی توجهی و بی خیالی مسئولین ورزش و پیامد های ناگوار آن سخن بسیار رفته و حرف و حدیث فراوان از زبان بزرگان و کارشناسان گفته و شنیده شده است. بر همین اساس از تکرار آن در می گذریم چرا که سخن به درازا خواهد کشید؛ گفتنی ها گفته شده اما چون گوش شنوایی نبوده،تکرار آن گره گشا نخواهد شد. در تداوم بلاتکلیفی و بی سروسامانی فدراسیون کشتی مشکل دیگری که اکنون پدید آمده، عدم تایید صلاحیت سه چهره شاخص و عنواندار جهان و المپیک است حال آنکه مقرر شده روز ۲۶ تیرماه جاری انتخابات فدراسیون برگزارشود!
به عبارت دیگر اگر قرار باشد انتخابات فدراسیون کشتی بدون حضور بزرگانی چون علیرضا دبیر، امیررضا خادم و عباس جدیدی برگزار شود در آن صورت باید فاتحه ورزش اول را از همین الان خواند و بر آن رحمت فرستاد. کاری نداریم که سه فرد یادشده در طول دوران مسئولیت خود چه فعالیت های غیر قانونی یا قانونی داشته اند. صحبت برسر آن است که اگر این قهرمانان مرتکب خطا و اشتباهی شده بودند چرا طی دو سال گذشته در جهت جلب و محاکمه آنها اقدامی صورت نگرفته اما حالا که بحث انتخابات فدراسیون کشتی در میان است که البته به قولی نهاد غیر دولتی هم محسوب می شود، گریبان آنان را چسبیده اند که نتوانند در جایی که واقعا متعلق به خودشان است ورود پیدا کنند!
الحق والانصاف اگر قرار به جلوگیری بود باید سال ها پیش، برای حضور این قهرمانان ورزش در پست های دیگر مانع ایجاد می شد، نه اینکه اکنون که قصد ورود به حوزه تخصصی خود را دارند اجازه ورود پیدا نکنند! البته نه برای مسئولیت گذشته آنان منع قانونی وجود داشت و نه اینک که قصد ورود به حیطه حرفه ای خود را دارند باید ممانعت بعمل آید.
واقعا آقایان مسئول ورزش که پس از ۸ ماه بلاتکلیفی کشتی در نهایت با زور و ضرب رییس اتحادیه جهانی کشتی مجبور به اعلام زمان انتخابات فدراسیون مذکور شده اند قصد دارند در غیاب سه چهره شاخص کشتی و قهرمانان جهان و المپیک سکان هدایت فدراسیون را به دست چه کسی بسپارند؟ مگر قاطبه هیات های استانی و جامعه این ورزش خواهان حضور فردی از جنس خود در راس فدراسیون نیستند، پس این همه مته به خشخاش گذاشتن چه مفهومی دارد؟ حتی نامزدهای باقی مانده در عرصه رقابت نیز خواهان حضور تمام کاندیدها برای پرشور شدن انتخابات هستند.
اصلا در ِغیاب نامزدهای سرشناس کدام یک از افراد باقی مانده و نامزدهای موجودی که تایید صلاحیت شده اند توان اداره کشتی را دارند؟ آنان که در این فدراسیون کارکرده و مسئولیت داشته اند بهتر از هرکسی می دانند اداره فدراسیون کشتی کمتر از چرخاندن یک وزارتخانه نیست. این همه اعزام، اردو، مسابقه،لزوم کسب افتخار در میادین بزرگ، پشتوانه سازی در هر دو رشته آزاد و فرنگی، کشتی ساحلی، رتق و فتق امور بخش بانوان، کشتی آلیش ، رشته های دیگر اقماری از جمله کشتی پهلوانی و بسیاری فعالیت های دیگر نیاز به حضور فردی قدرتمند در راس این فدراسیون دارد.

  • نویسنده : محمدرضا کاظمی