اولویت اول؛ وحدت ملی …
اولویت اول؛ وحدت ملی …

مجمع عمومی فدراسیون والیبال بر برگزاری هر چه سریع تر و انتخابات ریاست فدراسیون والیبال تاکید کرد. در این همایش که صبح دیروز برگزار شد، روسال هیات های استانها با تائید صحبت های دکتر محمدرضا داورزنی که شرایط والیبال را خوب ندانسته است تاکید کرده اند که فدراسیون والیبال با در پیش بودن رویدادهای مهم سال آینده باید از بلاتکلیفی خراج شود.

در این مجمع شرکت کنندگان به اجماع نظر رسیده اند که به خاطر منافع ملی والیبال باید از شخص عبور کرده کرد و به ارتقای والیبال ملی اندیشید و اجازه نداد والیبال ایران در بعد بین المللی دچار مشکل شود.
در نامه ای که در چهار برگ به امضاء حاضرین رسید همگی خواستار اجرای مصوبات مجمع از جمله واگذاری کلاس های داوری و مربیگری به هیات های استانی شده اند که افشین داوری سرپرست فدراسیون قول اجرای آنها را داده است، محتوای نشست دیروز اگرچه انتشار پیدا نکرد اما هیاتها از اینکه فقط برای تائید نظرات و تصمیمات فدراسیون فراخوانده می شوند. به شدت گلایه کرده اند. علی ایحال در این نشست به اتفاق اولویت را به وحدت در والیبال ملی داده اند و ما نیز اعتقاد داریم که همه باید برای ارتقای والیبال ایران از خود بگذریم و به وحدت برسیم.