بعد از سال ها انتظار، آیا واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عملی خواهد شد؟

با توجه به تصمیم دولت و اراده ای که در این رابطه به کار گرفته شده است، اگر به درستی واگذار شود، تصمیم عالی خواهد بود. اعتقادم بر این است که شیوه واگذاری از طریق اصولی و صحیح صورت بگیرد. قرار است برند این دو باشگاه به فاصله چند روزه فروخته شود. واگذاری این دو باشگاه پروژه نیست ، بلکه پروسه ای است که باید در آن یک سری شرایط مانند آزادی سازی و تجاری سازی صورت بگیرد. همین که این دو باشگاه دارای یک اسپانسر مشترک هستند ایراد است و یک نوع رانت بازی رخ می دهد. خیلی با دقت و کارشناس باید قضیه خصوصی سازی را طی کنیم. اگر نگران پول باشیم که این چقدر و آن چقدر پول می دهد اصلا کاری بیهوده است.
اولیایی افزود: این پروسه باید ظرف ۵ سال صورت بگیرد. زیرا که این پرسپولیس و استقلال باشگاه نبودند. در گذشته تاج ۲۱ رشته ورزش داشت که در ۱۸ رشته آن قهرمان بود و ۴ ورزشگاه در سرتاسر تهران داشت که هنوز هم وجود دارند. ۶۱ شعبه در ایران داشت و در دنیا هم ۵۸ شعبه به خود می دید که تاج اسپور ترکیه که هنوز هم فعالیت دارد نمونه ای از شعبه های آن بود.
وی ادامه داد: عدم دلسوزی باعث رفع مسئولیت می شود . وی در پایان تاکید کرد: اگر خصوصی سازی درست صورت بگیرد خوب است اما اگر مسیر آن اشتباه طی شود فاجعه به وجود خواهد آمد