اکبر حیدری: نام تختی به ورزش اعتبار داد
اکبر حیدری: نام تختی به ورزش اعتبار داد

حضور تختی در عرصه ورزش و نام نیکی که از خود به جای گذاشت اعتبار و جایگاه ورزش و کشتی را نزد مردم و افراد جامعه دوچندان کرد.

علی اکبر حیدری با اشاره به نکته فوق در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی تاکید کرد: آنچه موجب بزرگی نام و جایگاه جهان پهلوان تختی نزد مردم ایران شده تنها به سبب کسب مدال های رنگارنگ وی نبود بلکه به واسطه مرام و منش پهلوانی و جوانمردی حاصل شد.
دارنده مدال برنز المپیک افزود: تختی هنگامی که در تیم ملی بود نیز اخلاق و رفتار ویژه ای داشت بطوری که همه اعضای تیم سعی می کردند به نوعی خود را با او هماهنگ و احترام جهان پهلوان را پاس بدارند.
حیدری ادامه داد: خیلی نکات اخلاقی و جوانمردانه را از وی آموختم که هرکدام از آنها در جای خود درس بزرگی است. اگر بتوانیم به درستی رفتار و سلوک آن بزرگوار را سر لوحه زندگی ورزشکاران بکنیم جامعه ورزشی دارای حسن اخلاق خواهیم داشت. تختی به معنی واقعی کلمه جوانمردی و بزرگ منشی را معنا کرد. از زلزله بویین زهرا بگیریم که شخصا وارد میدان شد تا حسن رفتار با مردم کوچه و بازار همگی نشان دهنده این واقعیت است که او تافته جدا بافته ای بود که به ورزش آبرو و اعتبار داد.