ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از خستگی سخن می گوید.

خبرگزاری البرز/ عرب ازدوگانگی ودو چهره بودن برخی ها خسته شده است.
وی می گوید،از وزیر ورزش خجالت می کشم.از اینکه باید پیش هر کسی گردن کج کنیم واقعا خسته شده ام. بعد از پایان بازیها فکری در این باره خواهم کرد.