امیر ایلیاوی بازیکن سنتر بلند قامت دهه 50 تیم ملی چه خبر؟

مهندس ایلیاوی که زمانی برای احراز کرسی ریاست فدراسیون بسکتبال تلاشهایی کرده بود، امروز دیگر حتی بسکتبال هم تماشا نمی کند.
ایلیاوی در گفت و گو با البرز ورزشی با بیان این نکته که هرکسی دورانی دارد،گفت: ۱۴ سال به عنوان کارشناس با رادیو ورزش همکاری می کردم اما امروز از کار رسانه ای هم بازنشسته شدم تا به مسایل غیر ورزشی بپردازم. خوشبختانه جوانان وارد بسکتبال شده اند که امیدوارم موفق باشند. من اصلا نمی دانم در فدراسیون بسکتبال چه می گذرد و دوست هم ندارم بدانم. سه سال است حتی یک مسابقه را تماشا نکرده ام، قرار گذاشتیم هفته آینده این ملی پوش تحصیلکرده سابق بسکتبال به البرز ورزشی بیایند و با هم گپ و گفتی داشته باشیم، اما راستی چرا بسکتبال از بزرگانش دوری می کند؟
تجربه ی مردان سال دیده آن هم صاحب موقعیت در رده ی ملی و نیرو و انرژی جوانان می تواند کارسازتر باشد و بسکتبال ما را به راه مستقیم و قابل اعتنا جهت رسیدن به مقصد نهایی رهنمون سازد.