بار کج لیگ به مقصد می رسد؟
بار کج لیگ به مقصد می رسد؟

با اینکه امروز ۲۵ استان در خط قرمز ویروس کرونا قرار دارند، ولی بازهم تنور سوزان لیگ گرم شده و استرس کشتی گیران از بستن قرادادهای سفید بیداد می کند.

در حالی که دیروز کشتی گیران در حال بستن قرداد با باشگاه ها بودند ولی هنوز مبلغ قرداد کشتی گیران در سازمان لیگ به معرض دید همگان قرار نگرفته است. جهت شفاف سازی از سازمان لیگ انتظار می رود مبلغ قرداد کشتی گیران را اعلام کنند تا همه بدانند که این لیگ پرمخاطره تا چه اندازه گردش مالی برای کشتی گیران دارد. در این قراردادها مربیان بی مزد و منت کجای لیگ کشتی قرار دارند؟ آیا رئیس سازمان لیگ سهمی برای آنها در نظر گرفته این سوالی است که فعلا جوابی برای آن پیدا نکرده ایم. چه خوب بود در آیین نامه سازمان لیگ سهم مربیان سازنده، کشتی گیران کجا گنجانده شده است؟ چه خوب بود که پیش بینی می شد هر تیمی بتواند یک نماینده ورزشکاران و مربیان در لیگ داشته باشد تا متوجه شوند که چه مبلغی عاید مربیان سازنده می شود.
متاسفانه مربیان شیک پوش توسط دوستان وارد لیگ برتر می شوند تا برای یک فصل در کشتی آقایی کرده و مبالغ بالا و هنگفتی را دریافت کنند و مراد آنها برآورده شود تا سال آینده با همین سبک و سیاق برگردند و به مربیان سازنده و زحمتکش نیشخند بزنند. این روش مربیان سازنده را نابود و کشتی شهرستان ها را به ورشکستگی می کشاند.

از سوی دیگر برگزاری لیگ با بدنهای نا آماده و به دور از تمرین فنی آسیب دیدگی های زیادی را به بار آورده و خواهد آورد.

قهرمان جهان و آسیا را برای مبلغی که هنوز معلوم نیست به وادی نابودی نکشانید. با اینحال اگر همه چیز ایده آل برای برگزاری لیگ است، یک اردو برای کشتی گیران تیم ملی برگزار کنند تا حداقل بدانند مدعیان در چه مرحله ای از آمادگی قرار دارند تا فردا روز اگر کشتی گیری آسیب دید و شانس حضور در المپیک را از دست داد، سرمربی را مقصر ندانند.
برای پولدار کردن کشتی گیر راه بهتری هم وجود دارد، دادن پادشهای به موقع یا شاغل کردن قهرمان جهان و آسیا… پس مساله را حل کنیم نه صورت مساله را…

نویسنده: احمد دباغ