بازگشایی خانه کشتی شماره یک به نام شهید ابراهیم هادی
بازگشایی خانه کشتی شماره یک به نام شهید ابراهیم هادی

امروز و طی مراسمی خانه کشتی شماره یک با نام شهید ابراهیم هادی بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری البرز، مراسم بازگشایی خانه کشتی شماره یک با حضور مسئولین کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جمعی از پیشکسوتان و روسای هیات های استانی برگزار شد.

در این مراسم که از ۱۰ صبح امروز آغاز شده، صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، دکتر احدی معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا طالقانی بنیانگزار خانه کشتی، برادر شهید ابراهیم هادی، جمعی از روسای هیات های کشتی و پیشکسوتان حضور داشتند.

در همین راستا محمدرضا طالقانی بانی اولیه ساخت خانه کشتی طی سخنانی چگونگی و ضرورت ساخت خانه کشتی در دوران مسئولیت خود در فدراسیون را تشریح کرد.

گفتنی است خانه کشتی شماره یک که قبلا به نام عبدالله موحد قهرمان بلندآوازه کشتی کشورمان بود پس از انجام تعمیرات و طی مراسمی از امروز رسما به نام شهید ابراهیم هادی که خود از کشتی گیران و قهرمانان بوده نامگذاری می شود.

گزارش از: احمد دباغ