بازی با برزیل کجا و بازی امروز کجا؟!
بازی با برزیل کجا و بازی امروز کجا؟!

اگرچه مسابقه چهار گیمه ایران و برزیل 207 دقیقه به درازا کشید بود، اما مسابقه چهار گیمه والیبال با آمریکا فقط 141 دقیقه دوام داشت، در این مسابقه که در چارچوب جام جهانی والیبال در هیروشیما ژاپن برگزار شد.

تیم ایران از ۲۰۸ اقدام خود در حمله، دفاع و سرویس فقط ۷۳ امتیاز گرفت اما تیم ایالات متحده از ۲۴۷ حرکت انجام شده خود به ۹۷ امتیاز دست پیدا کرد امیر غفور با ۱۷ و آرون راسل با ۱۸ امتیاز سرآمد امتیازآوران بودند. تیم ما فقط یک دفاع مستقیم منجر به بودن امتیاز و ایالات متحده سه دفاع، ولی ضعف عمده تیم ما در ساعدرسانی بود که مقابل سرویس های بالای ۱۰۰ کیلومتر سرعت حریف لرزان نشان داد، آرون راسل و اندرسن بهترین ضربات را روانه زمین ایران کرده بودند. این ضعف متاسفانه سالهاست که با والیبال ما عجین شده و در برابر تیم هایی که سرویس های پرشی با ریسک بالا می زنند متزلزل می شویم. امروز بازیکنان آمریکایی بارها حتی از روی ساعدهای حضرت پور که بهترین لیبروی ماست نیز پوئن سرویس مستقیم گرفته بودند. چرا موفق نشدیم، این نقصان دیرینه را برطرف کنیم. دلیل واضح است؛ هیچ نظارتی بر والیبال پایه ای در کشور صورت نمی گیرد و کانون ها و آکادمی ها تبدیل به دکان دو نبش آدم های غیر متعهد به منافع ملی والیبال شده اند.

  • نویسنده : جمشید حمیدی