بدون تماشاگر، بدون هیجان
بدون تماشاگر، بدون هیجان

ویروس کرونا باعث شد لیگ برتر والیبال نصفه و نیمه و بدون هیجان و بدون تماشاگر برگزار شود.

در ورامین بازی نشد و داد سایپایی ها درآمد و حرفهایی بین مدعیان در گرفت که خیلی زیبنده والیبال ما نبود. در گوشه ای از تهران تیم پیکان مغلوب کاله آمل شد، پیکانی ها که هنوز هم سلیم چپرلی را ندارند از پوریا یلی سود بردند اما در وسط کار محمد شاه علی را آوردند که بازهم این جوان شهرریی کولاک کرد اما کاله تیم تر بازی کرد. امیرحسین اسفندیار و رضا قراء هر کدام ۱۷ امتیاز گرفتند، مهران فیض که ماه به ماه بهتر و بهتر می شود در پست سرعتی ۱۵ امتیاز بر آملی ها اندوخته کرد. علی رمضانی پاسور این تیم نیز روز خوبی داشت.

در یزد تیم شهداب بعد از دو بازی توام با پیروزی مقابل شهرداری ارومیه سه گیمه شکست خورد. در تیم ارومیه از لحاظ مهره ای قابل مقایسه نبود به ویژه اینکه مثل معمول این هفته پوریا فیاضی، امیر خداپرست و سعید مصطفی وند حرف اول را می زند. در تیم شهداب بالاخره یک بازی خوب گیورگیس یونانی دیده ایم، عباسعلی میرحسینی سرمربی شهداب نبود تماشاگران را سبب کاهش زیبایی های بازی می داند و می گوید: جاهایی هم داوری خوب نبود و اما نتیجه مهم دیگر هفته در کنار دریاچه زریوار رقم خورد جایی که فولاد سپاهان با همه یارانش مغلوب سرویس تیمی عالی راهیابی ها شد. در تیم مریوان حسن صنوبری در دفاع و حمله روز خوبی داشت و بهرام فریده و به ویژه محمد رضی بهترین عملکرد را در روی تور داشت و فرهاد ملابهرامی که به عنوان پاسور به میدان آمد در تغذیه آبشارزنهای تیم بسیار موفق بود. توپ سپاهانی ها نرسید و مهاجمان این تیم راه اندازی نشدند. راهیاب بعد از چند ناکامی با این پیروزی در حال و هوای جدیدی نفس کشیده است.

تیم برگزیده هفته

پاسور: فرهاد ملابهرامی (راهیاب)

سرعتی: مهران فیض (کاله) – حسن صنوبر (راهیاب)

قدرتی: پوریا فیاضی (ارومیه) – امیرحسین اسفندیار (کاله)

قطرپاس: محمدرضا آصفی (راهیاب)

لیبرو: محمدرضا حضرت پور

در این گزینش ها رضا قراء، سعید مصطفی وند، علی رمضانی هم مدنظر بوده اند.

پدیده هفته: امیرحسین توخته که بعد از مدتها در تیم شهرداری ارومیه به میدان آمد و در قطر پاس خوش درخشید، ارومیه امثال توخته، بردیا سعادت و … فراوان دارد.

بازیکن هفته: امیرحسین اسفندیار که مانند رضا قرا در بازی با پیکان ۱۷ امتیاز گرفت.

مربی هفته: بهروز عطایی – آرش صادقیانی

چهره هفته: فرهاد قائمی که بعد از چند ماه دوری از صحنه و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت لیبروی تیم شهرداری ارومیه در بازی با شهداب بود.