برنامه زمانبندی مسابقات سی‌امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری البرز، سی‌امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می‌شود.

این مسابقات در ۱۸ رشته برگزار خواهد شد که کاروان دانشجویان ایران در چهار رشته ورزشی تکواندو (پومسه و مبارزه)، تیراندازی با کمان (کامپوند) و تیراندازی در دو بخش دختران و پسران و والیبال پسران حضور خواهد داشت.

برنامه این چهار رشته در سی امین دوره یونیورسیاد به شرح زیر است:

تیراندازی با کمان:

۱۷ تیر، ۸ جولای:
تمرین رسمی

۱۸ تیر، ۹ جولای:
مرحله مقدماتی ریکرو و کامپوند انفرادی زنان و مردان
مرحله ۱/۴۸ ریکرو و کامپوند انفرادی مردان

از ساعت ۹ تا ۱۸:۴۰ به وقت محلی

۱۹ تیر، ۱۰ جولای:

مرحله ۱/۲۴ تا یک چهارم کامپوند انفرادی زنان و مردان
از ساعت ۹:۱۵ تا تا ۱۳ به وقت محلی
مرحله ۱/۲۴ تا یک چهارم ریکرو انفرادی زنان و مردان
از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به وقت محلی

۲۰ تیر، ۱۱ جولای:
مرحله ۱/۸ تا نیمه نهایی ریکرو تیمی زنان و مردان
از ساعت ۹ تا ۱۰:۵۰ به وقت محلی

مرحله ۱/۱۲ تا نیمه نهایی میکس تیم ریکرو

از ساعت ۱۰:۵۰ تا ۱۳:۱۰ به وقت محلی
مرحله ۱/۸ تا نیمه نهایی کامپوند تیمی زنان و مردان
از ساعت ۱۳:۵۰ تا ۱۵:۴۰ به وقت محلی

مرحله ۱/۱۲ تا نیمه نهایی میکس تیم کامپوند
از ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۸

۲۱ تیر، ۱۲ جولای:
رده بندی و فینال کامپوند تیمی زنان و مردان و میکس تیم
از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۵۰ به وقت محلی
نیمه نهایی، رده بندی و فینال کامپوند انفرادی زنان و مردان
از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۴ به وقت محلی

۲۲ تیر، ۱۳ جولای:
رده بندی و فینال ریکرو تیمی زنان و مردان و میکس تیم
از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۵۰ به وقت محلی
نیمه نهایی، رده بندی و فینال ریکرو انفرادی زنان و مردان
از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۴ به وقت محلی

محمدصالح پالیزبان، کیارش فرزان، سوگند حداد و بهاره رضایی ترکیب تیم کامپوند را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. مجید احمدی هدایت این تیم را بر عهده دارد. ایران در بخش ریکرو نماینده‌ای ندارد.

تیراندازی:
۱۱ تیر، ۲ جولای:
کنترل سلاح و تمرین رسمی

۱۲ تیر، ۳ جولای:
افتتاحیه و کنترل سلاح و تکنیکال میتینک

۱۳ تیر، ۴ جولای:
مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر زنان
اساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ به وقت محلی
فینال تفنگ بادی ۱۰ متر زنان
ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۱۴ تیر، ۵ جولای:
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان
ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ به وقت محلی

فینال تپانچه ۱۰ متر مردان
ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۱۵ تیر، ۶ جولای:
مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر مردان
ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ به وقت محلی
فینال تفنگ‌بادی ۱۰ متر مردان
ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی

۱۶ تیر، ۷ جولای:
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان
ساعت ۹ تا ۱۰:۱۵ به وقت محلی
فینال تپانچه ۱۰ متر زنان
ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی
مقدماتی میکس تفنگ‌۱۰ متر
ساعت ۱۱ تا ۱۲:۱۵ به وقت محلی

۱۷ تیر، ۸ جولای،
نیمه نهایب میکس تفنگ ۱۰ متر
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۲۰ به وقت محلی
فینال میکس تفنگ‌۱۰ متر
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت محلی

۱۸ تیر، ۹ جولای:
مقدماتی میکس تپانچه ۱۰ متر
ساعت ۹ تا ۹:۵۰ به وقت محلی

فینال میکس تپانچه ۱۰ متر
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت محلی