بیرانوند: اگر بار گران بودیم
بیرانوند: اگر بار گران بودیم

سرانجام پرواز بیرانوند به بلژیک عملی شد و او پس از سه بار حضور در فرودگاه، گام به قاره اروپا گذاشت.

بیرانوند در فرودگاه در برابر پرسش خبر نگاران گفت:درست گفته اند تا سه نشه بازی نشه.بار سوم استفرودگاه امده ام اما گوش شیطان کر اینبار پرواز انجام شد. اگر بار گران بودیم و رفتیم تا بیرانوند را از این به بعد در فوتبال بلژیک ببینید.
بیرانوند در بخش دوم پاسخ خود گفت: نتوانستم تا پایان لیگ همراه پرسپولیس باشم، اما اگر جشن قهرمانی وجود داشته باشد، حتما با گرفتن مرخصی در ان جشن شرکت خواهم کرد.

جشن بی جشن

اگر قهرمانی تیم پرسپولیس تا دو هفته دیگر مشخص شود،احتمالا سرخپوشان قبل پایان یافتن لیگ جشن قهرمانی برپا خواهند کرد. در غیر اینصورت و در صورت مشخص نشدن قهرمانی تا دو هفته دیگر و کشیده شدن قهرمانی به هفته های پایانی، باشگاه پرسپولیس از گرفتن جشن قهرمانی محروم خواهد شد چون پایان بازیها مصادف با ماه محرم خواهد شد و برپایی هر جشنی امکان پذیر نخواهد بود.