خدا این علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس تهران را از ما نگیرد و امیدواریم عاقبت به خیر شود.

علیرضا خان پرسپولیسی چندی پیش با شمایل جدیدی در یکی از مکان های ورزشی ظاهر شده و با بیان کلماتی طنز آمیز لحظاتی را هم دست به شعبده بازی زد که گفتیم جل الخالق!

بیرانوند در هفته های گذشته ابتدا از حضور در تست پزشکی فصل جدید باشگاه پرسپولیس بنا بر دلایلی خودداری کرده بود اما بعد از چند روز در تمرینات آماده سازی تیم خود حاضر شد تا برق آقای کالدرون سرمربی جدید پرسپولیس خود جناب بیرانوند را نگیرد! چون اگر هم علیرضا از حضور در تمرینات به هر بهانه ای خودداری می کرد توسط کالدرون کنار گذاشته می شد.
آقای بیرو! (قاچ زین را بچسب سواری پیشکش).

  • نویسنده : حسن امامقلی