تارتار رفت، سوشا جانشین شد
تارتار رفت، سوشا جانشین شد

مهدی تارتار از تیم نفت مسجد سلیمان جدا شد. او نتوانست در برابر مشکلات مالی این تیم دوام بیاورد و عطای کار کردن را به لقایش بخشید.

اکنون تیم نفت مسجد سلیمان بدون مربی شده است. در غیاب تارتار، سوشا مکانی دروازه بان کهنه کار این تیم نقش مربی را به خود گرفته و به اتفاق فرزاد حاتمی مسئولیت تمرین تیم نفت مسجد سلیمان را بر عهده گرفته اند.

قرار است این رویه همچنان ادامه داشته باشد تا مربی جدید وارد شود.