تجربیات بوستانی را در اختیار جوانان خوزستان بگذاریم
تجربیات بوستانی را در اختیار جوانان خوزستان بگذاریم

کریم بوستانی؛ با کوله باری از بازیهای ملی؛لیگهای تخت جمشید و قدس؛منتخب های اهواز و خوزستان حالا از مربیان خوب فوتبال خوزستان و کشور است.

در فوتبال و اصولا ورزش هر ورزشکار تازه کاری برای رسیدن بمعروفیت وبزرگی ورزشکار معروفی در رشته ایکه در ان ورزش می کند بعنوان الگوی خود استفاده می کند؛معمولا این روش بیشتر در فوتبال مشاهده شده است؛ بطور مثال یک دروزاه بان تیم پایه یکی از سنگربانان معروف ایران و جهان را بعنوان الگو مد نظر دارد
بنابراین می خواهیم یک الگوی ملی پوش این استان را بشما دروازه بانان جوان اینده دار فوتبال اهواز و خوزستان معرفی نماییم.

این الگو ملی پوش کریم بوستانی است و خوشبختانه طول سالهای متمادی نسبت بیکدیگر شناخت و ارادت خاصی داشته ایم؛این دروازه بان خوزستانی اکنون و به جرات میتوان گفت کوله باری از افتخارات از بابت بازی در تیم ملی؛لیگهای تخت جمشید و قدس منتخب خوزستان؛تاج استقلال کنونی؛ منتخب گارگران خوزستان و کشور و بسیاری از تیمهای دیگر را دارد.

کریم بوستانی فوتبال را در مسجدسلیمان و از تیم تاج و زیر نظر ایرج طهماسبی شروع نمود و خیلی زود توانست گلر ششدانگی شود و برای اینکه بروزهای بزرگتر برسد با یک ساک بدست از مسجد سلیمان باهواز امد
در اهواز اگر اشتباه نکنم وی همزمان بازیکن تیم نورد و جنوب اهواز شد؛اما مسوولین تاج انزمان مصرانه از وی خواستند تا برای تیمشان در دورون دروازه قرار گیرد.

درخشش پی در پی او همراه با تیم نیرو اهواز و منتخب خوزستان در لیگهای تخت جمشید و قدس موجب شد تا اقا کریم در ردیف گلر های خوب فوتبال ایران قرار گیرد و سرانجام به تیم ملی کشورمان برسد.
مربیان او در تیم ملی به ترتیب حسن حبیبی؛حشمت مهاجرانی؛ فرانک اوفارل؛ محمود یاوری و همایون شاهرخی بودند و بااین چند مربی توانست سیزده بار در چهارچوب دروازه تیم ملی فوتبال ایران بایستد
کریم بوستانی با ترک فوتبال ودروازه بانی لباس مربیگری بتن کرد و در تیمهایی که کار کرد بساختن دروازه بان پرداخت.

او در مسیر مربیگری ابتدا دستیار اول امیر قلعه نوعی در تیمهای سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز شد و آنگاه با یحی گل محمدی مربی تیم صبا باتری قم شد؛ضمن اینکه تا چندی قبل سرمربی تیم ابیهای خوزستان بود اما چون در این تیم شرایط برایش چفت و جور نبود لذا از این تیم جدا شد
قد بلند و قلمی؛تیز بینی روی شوتهای حریف؛جای گیری خوب و بالاخره واکنشهای به جا و به موقع در دفع توپ؛حضور مرتب در تمرینات تیمی؛ گوش دادن براهنماییهای مربیان همه فاکتوری شدند تا در طول این همه سالها بعنوان یک سنگربان شایسته و مهم بدون حاشیه شناخته شود و اکنون ضمن اینکه امید است گلرهای جوان فوتبال این استان الگو هایی چون کریم بوستانی داسته باشند و باز امید است فوتبال خوزستان در سالهای اتی صاحب دروازه بانان معروفی شود تا هیچگاه نیاز بگلرهای غیر بومی نداشته باشد و یادم می آید حدود پنچاه سال قبل زندگی این ملی پوش و مربی خوزستانی را در چهار صفحه مجله دنیای ورزش با این تیتر که کریم بوستانی ساک به دست از نفتون به اهواز آمد و اکنون امیدوارم گلر های جوان اهوازی و خوزستانی که در تیمهای پایه مشغول هنر آموزی هستند کریم بوستانی را الگوی پیشرفت خود قرار دهند و از پشتکار و افتادگی وی بهره مند شوند؛چرا که این مورد فاز مهمی در راستای پیشرفت و رسیدن به بزرگی و معروفیت است. بر مسوولان فوتبال خوزستان است که از تجربیات امثال بوستانی برای آموزش دروازه بانهای بزرگ استفاده کنند کما اینکه عابدزاده، قفل ساز و … جنوبی و خوزستانی بودند.

  • نویسنده : اهواز رضا گنجاپور