باشگاه تراکتور تبریز که تاکنون از بازیکنان سرباز بهره می برد، از فصل پیش رو، حق جذب بازیکن سرباز را ندارد.

بازیکنان تیم های لیگ برتری می توانند تا سن ۲۸ سالگی در تیم های دلخواه بازی کنند اما بعد از این به مدت دو فصل برای گذراندن دوران خدمت سربازی باید به تیم های نظامی بروند البته این امر برای بازیکنان تیم ملی تا سن ۳۰ سالگی است.

تنها تیم های نظامی می توانند نسبت به جذب بازیکن سرباز اقدام کنند که این تیم ها؛ ملوان، فجر سپاسی، نیروی زمینی و … هستند. تیم تراکتور که در گذشته می توانست بازیکن سرباز در اختیار بگیرد از این پس این موقعیت را در اختیار نخواهد داشت چرا که به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر تیم نظامی محسوب نمی شود.

با این وجود دیگر تیمی در لیگ برتر نیست که بتواند بازیکنان سرباز را به خدمت بگیرد.

  • نویسنده : طوفان روشن