ترکیه با  کایالپ، ایلدیم و باشار برای قهرمانی می آید
ترکیه با  کایالپ، ایلدیم و باشار برای قهرمانی می آید

تیم کشتی فرنگی ترکیه برای کسب عنوان قهرمانی جام باشگاههای جهان به ایران می آید.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی،تیم کشتی فرنگی ترکیه با نفرات مطرح و عنوان دار خود در جام باشگاه های جهان حضور پیدا می کند.
رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان طی روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در سالن شش هزار نفری حسین رضا زاده شهر اردبیل برگزار می شود.
ترکیب تیم کشتی ترکیه برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: اکرم اوزتورک (برنز جهان ۲۰۱۸)
۶۰ کیلوگرم: همت رستم – احمت اویار
۶۳ کیلوگرم: آلتان عبدالرحمن
۶۷ کیلوگرم: آتاکان یوکسل (برنز جهان ۲۰۱۷)
۷۲ کیلوگرم: احمت ایلماز
۷۷ کیلوگرم: فاتح چنگیز (برنز جهان ۲۰۱۷) – یونس امره باشار
۸۲ کیلوگرم: برهان آکبوداک (قهرمان زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۱۷)
۸۷ کیلوگرم: متهان باشار (قهرمان جهان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸)
۹۷ کیلوگرم: جنگ ایلدیم (برنز المپیک ۲۰۱۶- برنز جهان)
۱۳۰ کیلوگرم: رضا کایالپ (نقره و برنز المپیک- قهرمان جهان)
به نظر می رسد تر‌ک ها با این ترکیب در صدد کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات باشند البته اگر بتوانند از سد تیم های سینا صنعت و بیمه رازی که جمعی از بهترین های کشتی کشورمان را در ترکیب خود دارند عبور کنند.