تقدیر از مدیر لایق بانک ملت
تقدیر از مدیر لایق بانک ملت

در وانفسای بحران مدیریت ارتباطات اجتماعی و اقتصادی وقتی که چشم ما به یک مدیر مدبر و دلسوز می افتد که دغدغه کمک به هموطنانش را دارد، پر از شوق و تحسین می شویم و از درگاه احدیت دعا می کنیم که بر تعداد این خادمان صدیق در جامعه ایرانی افزوده شود.

بهبود ساسانیان مدیر محترم شعب منطقه یک بانک ملت تهران یکی از این مردان شریف است که نگاه و لطف توام با محبت ایشان در چندماه اخیر معطوف به مردان رسانه ای از جمله همکاران ما در خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه شوت شده است تا بدانیم در روزگار بی توجهی مفرط به اهالی خبر و قلم، مردان شریفی وجود دارند که قدر جوهر قلم و کلام و از همه مهمتر هموطنانشان را می دانند، شاید ساسانیان عزیز راضی به تشریح قضایا نباشند ولی رجاء واثق داریم که مراتب سپاس و قدردانی خودمان را تقدیر جناب ساسانیان و ریاست محترم شعب منطقه یک بانک ملت تهران نماییم.

رضا اسماعیلی مدیر مسوول و خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت