تقدیر و تشکر از مسوولان شعب منطقه یک بانک ملت
تقدیر و تشکر از مسوولان شعب منطقه یک بانک ملت

امروز رضا اسماعیلی صاحب امتیاز و مدیر مسوول خبرگزاری البرزورزشی و روزنامه ورزشی شوت به همراه آقایان حامد قاسمی عارف مدیراجرایی، احمد دباغ دبیر سرویس کشتی خبرگزاری و محسن حاجیلو گزارشگر باتجربه و دوست داشتنی تلویزیون به ساختمان ریاست شعبات منطقه یک تهران رفتند.

در این دیدار و به رسم قدردانی از زحمات و تلاش های بی وقفه بهبود ساسانیان مدیر پرتلاش و کاردان شعب منطقه یک بانک ملت و سرکار خانم عنصری معاون اعتباری مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت لوح تقدیر و تندیس ویژه ای از سوی مدیریت خبرگزاری البرزورزشی و روزنامه شوت اهدا شد. در این دیدار آقایان عبدی معاونت مالی اداری مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت، سیدی رییس اداره اعتبارات مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت، سرکار خانم محرابی رییس اداره روابط عمومی و برنامه ریزی مدیریت شعب منطقه یک حضور داشتند.