سرانجام تلویزیون به اشتباه خود پی برد وبا یک چرخش قبول کرد تا دیدار پرسپولیس با پارس جنوبی به جای پخش از شبکه ورزش از شبکه سوم پخش شود.

خبر گزاری البرز/ این تغییر روش به دلیل فشار میلیونها طرفدار پرسپولیس بود که برسازمان صدا وسیما وارد آوردند صورت گرفت. بنابراین دیدار پرسپولیس با پارس جنوبی روز پنجشنبه از شبکه سه و از ساعت ۲۱/۳۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.