پس از آغاز فعالیت موکب شهدای جامعه فوتبال در خوزستان ،این موکب فعالیت خود را در استان لرستان هم آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، توزیع غذای گرم یکی از اقدامات تاثیرگذار در رسیدگی به سیل زدگان سراسر کشور محسوب می شود که با تلاش های مسئولین موکب شهدای جامعه فوتبال و با همکاری فدراسیون فوتبال همچنین سازمان لیگ و هیات های استانی این اقدام ارزشمند در دو استان خوزستان و لرستان آغاز شده است.
نخستین موکب شهدای جامعه فوتبال در استان خوزستان فعال شد و طی هفته گفته همه روزه به وسیله قایق توزیع غذا در مناطق سیل زده و روستاهای اطراف شهرستان بستان صورت پذیرفته است.
در همین حال موکب شهدای جامعه فوتبال در استان لرستان هم فعال شده و توزیع غذا در معمولان و پلدختر به صورت مستمر دنبال می شود.
همچنین روز گذشته مواد غذایی لازم برای پشتیبانی از دو موکب فعال در استان های خوزستان و لرستان با همکاری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارسال شد.