توضیح ضروری برای همراهان البرز ورزشی
توضیح ضروری برای همراهان البرز ورزشی

متاسفانه دو سه روزی بود که اختلالاتی در سایت خبرگزاری البرز ورزشی پیش آمده بود که باعث شد نتوانیم به طور روتین در خدمت بینندگان و علاقه مندان اخبار و رویدادهای ورزشی باشیم اما این مشکل امروز با مساعدت شرکت طلا هاست و آقای بهزادی عزیز برطرف شد که جا دارد از طرف مجموعه ورزشی […]

متاسفانه دو سه روزی بود که اختلالاتی در سایت خبرگزاری البرز ورزشی پیش آمده بود که باعث شد نتوانیم به طور روتین در خدمت بینندگان و علاقه مندان اخبار و رویدادهای ورزشی باشیم اما این مشکل امروز با مساعدت شرکت طلا هاست و آقای بهزادی عزیز برطرف شد که جا دارد از طرف مجموعه ورزشی البرز و روزنامه بین المللی شوت از ایشان تشکر و قدردانی کنیم.