بزودی تیم ملی جوانان ایران بدون سر مربی خواهد شد. از شواهد و قرائن چنین بر می آید که سرمربی خوزستانی تیم جوانان ایران قصد جدایی از این تیم را دارد.

خبرگزاری البرز/ گویا پور موسوی سر مربی کنونی تیم ملی جوانان ایران که نتوانست در تورنمنت اخیر روسیه به موفقیت برسد،این تیم را ترک کرده تا فعالیت خودرا دریک تیم لیگ برتری دنبال کند.
پور موسوی از ابتدا هم با ادرس اشتباه وارد تیم ملی جوانان شد.
اوهنوز به تجربه کافی وکامل درجهت اداره یک تیم ملی راه نیافته است،از اینرو وبر خلاف به به وچه چه برخی ها نتوانست درهمین چند مدت به موفقیت برسد.
طبیعی است ، به طور معمول مربیان کم تجربه برای تشکیل یک تیم درحد ملی به نظریات کسانی متوسل خواهند شد که پشتوانه ی علمی و عملی دقیق ندارند.
بگذریم،گرچه در این رابطه حرف فراوان وجوددارد که در فرصت مناسب سیر تا پیاز این مسائل باز گو خواهد شد.
شنیده ها حکایت از ان دارد،پور موسوی در حال گرم کردن خود جهت نشستن بر روی نیمکت تیم نفت مسجد سلیمان است.