تیم ملی والیبال مربی بزرگ می خواهد
تیم ملی والیبال مربی بزرگ می خواهد

هر چند از ابتدا مخالف حضور کولاکوویچ در والیبال ایران بوده ایم اما اکنون که شرایطی اضطراری پیش آمده است تا قرارداد این مربی فسخ شود.

آیا افرادی که پای برگه قرارداد دوباره وی را امضا کرده اند و در مصاحبه از این مربی دکور حمایت کرده اند و افرادی که او را تغییر دهنده نسل ها خوانده اند به این مساله پاسخ داده اند که وی چقدر از مملکت ما پول گرفته است؟

بهترین مربیان دنیا در والیبال سالی حداکثر یکصد هزار یورو گرفته اند اما بر اساس گفته ها و شنیده ها دریافتی ایگور چیزی نزدیک به دو برابر مربیان بزرگ است حالا آیا مرجعی برای رسیدگی ‌به مفاد این قرار داد ترکمنچایی و‌جود دارد؟

تا حالا که حساب و کتابی در کار نبوده است و حالا در فرصت پیش آمده باید نشست و بررسی کرد آیا طی چندین سال حضور مربیانی چون کواچ، پارک، ولاسکو ، لوزانو ‌و ایگور چند مربی وطنی ساخته ایم که بتوانند سکان هدایت تیم‌ملی را در المپیک در دست بگیرند؟

در این باره بیشتر خواهیم نوشت تا مشخص شود کدامین مربیان مورد قبول بازیکنان بزرگ کنونی خواهند بود ولی اگر دنبال مربی خارجی هستیم باید هر چه زود تر دست بکار شویم. ژاپنی ها بعد از بلین از تیلیه دعوت کرده اند، ما دیگر نباید دنبال مربیان درجه سه باشیم؛ مربیانی چون رزنده، آناستازی، برناردی، دی جورجی، آنتی گا، فعلا درگیر تیم ملی نیستند ولی در دراز مدت ترجیح ما باید مربیانی چون بلیجینی،تیلیه و… باشد.

نویسنده: جمشید حمیدی