تیم ملی والیبال، سال 1374 با کسب عنوان چهارم جام ملت های آسیا از کره جنوبی بازگشت، این تیم بازیهای خوبی انجام داد و شاید جرقه اصلی را برای ورود به دنیای خودباوری بازیکنان این تیم زده اند.

خبرگزاری البرز ورزشی/تیم ملی والیبال، سال ۱۳۷۴ با کسب عنوان چهارم جام ملت های آسیا از کره جنوبی بازگشت، این تیم بازیهای خوبی انجام داد و شاید جرقه اصلی را برای ورود به دنیای خودباوری بازیکنان این تیم زده اند.
در تصویر از راست به چپ سعید درخشنده مدیر روابط بین الملل فدراسیون، بابک مظفری، ایرج مظفری، کیوان مجردی، ساسان خداپرست، امیرحسین منظمی، محمدرضا دامغانی، منوچهر پورحسن (داور)، کاوه سرحدی (سرپرست گروه)
نشسته از راست: جمشید حمیدی، مرحوم حسین معدنی، محمود افشار دوست، محمدحسین نجاتی، احمد لاهوتی و…