جناب آقای اصغر حاجیلو کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران
جناب آقای اصغر حاجیلو کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران

با کمال تاسف مصیبت درگذشت همشیره مکرمه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گوییم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان خواهانیم. رضا اسماعیلی – دکتر فرهاد سلگی – احمد دباغ

با کمال تاسف مصیبت درگذشت همشیره مکرمه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گوییم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان خواهانیم.

رضا اسماعیلی – دکتر فرهاد سلگی – احمد دباغ